Cele mai frecvente întrebări despre avocați

În această serie vom încerca să răspundem celor mai frecvente întrebări pe care le primim în legătură cu activitatea noastră profesională astfel încât, înainte de încheierea unui contract de asistență juridică, să fiți pe deplin informați cu privire la conținutul și limitele serviciului juridic pe care îl achiziționați.

Ce poate face un avocat? Te poate scoate din închisoare?

Pe scurt, nu, un avocat nu te poate „scoate din închisoare”, însă demersurile efectuate de către un avocat bun pot conduce la acest rezultat. Singurii care pot „băga” sau „scoate” o persoană din penitenciar sunt magistrații, aceștia având competența de a dispune, conform legii, restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale prin aplicarea unei măsuri preventive sau a unei pedepse.  

Conform Legii nr. 51/1995 avocatul promovează și apără drepturi, libertățile și interesele legitime ale omului, având dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.

Potrivit aceleași legi, avocații își desfășoară activitatea prin

  • consultații și cereri cu caracter juridic;
  • asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, a autorităților cu atribuții jurisdicționale, a notarilor publici și a executorilor judecătorești, a organelor administrației publice și a instituțiilor, precum și a altor persoane juridice, în condițiile legii;
  • redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor prezentate spre autentificare;
  • apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice;
  • activități de mediere;
  • stabilirea temporară a sediului pentru societăți la sediul profesional al avocatului.

Cu alte cuvinte, avocatul asistă sau reprezintă clienții în relaționarea cu instanțele judecătorești, autoritățile sau cu alte persoane fizice sau juridice, folosindu-se de cunoștințele juridice acumulate și de mijloacele legale aflate la îndemână, în vederea apărării drepturilor sau satisfacerii intereselor legale, fără a putea însă emite acte administrative sau jurisdicționale.

De ce am nevoie de un avocat? Caut un avocat care garantează soluția.

Având în vedere că avocat nu poate emite acte administrative sau jurisdicționale nici un avocat nu poate garanta soluția ce uremază a fi pronunțată într-un anumit litigiu sau cauza în care s-a angajat. Activitatea avocatului este una de diligență, acesta fiind obligat, conform art. 39 din Legea nr. 51/1995, „să depună toată diligenţa pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale clienţilor şi să uzeze de mijloacele prevăzute de lege, pe care le consideră favorabile acestora”. Conform art. 133 din Statutul profesiei de avocat „În cazul în care se angajează să asiste şi/sau să reprezinte un client într-o procedură legală, avocatul îşi asumă obligaţii de diligentă” astfel încât încheierea unui contract prin care avocatul să garanteze rezultatul unei proceduri legale este interzisă de lege. 

Însă, un avocat bun poate evalua situația dumneavoastră juridică în funcție de situația de fapt prezentată (și care rezultă din documentele puse la dispoziție), normele de drept aplicabile dar și prin raportare la practica judiciară existentă în jurisdicțiile în care va avea loc litigiul și vă poate comunica, cu un grad destul de mare de certitudine, care sunt șansele de reușită ale unui eventual demers juridic.

De asemenea, soluția ce urmează a fi pronunțată de organul administrativ sau jurisdicțional poate fi influențată de către avocat prin argumentele faptice sau juridice invocate în favoarea clientului, prin consultarea acestuia cu privire la conduita pe care trebuie să o adopte înainte de declanșarea și pe durata procedurilor legale.

În domeniul juridic, mai mult ca în alte domenii, este foarte important să „începi cu dreptul”. Odată respinsă o solicitare (datorită omiterii unor argumente faptice/ juridice esențiale sau a utilizării unui instrument juridic eronat) instituțiile, la fel ca oamenii, au tendința de a-și apăra poziția, chiar dacă se dovedește a fi greșită.   

Astfel, angajarea unui avocat într-un stadiu cât mai incipient al oricărui demers juridic vă garantează că „începeți cu dreptul”, respectiv că demersurile dumneavoastră sunt temeinic fundamentate faptic și legal, redactate într-un limbaj familiar adresanților. Conform statisticilor, cererile formulate prin avocat au o rată de succes de 3 ori mai mare decât cererile formulate personal de către persoanele interesate.

Află răspunsul la mai multe întrebări în următorul articol din seria Cele mai frecvente întrebări despre avocați